Market Sentiment and the Fixed Time Trader

Market Sentiment and the Fixed Time Trader

O sentimento do mercado é unha área á que seguramente deben prestar atención todos os que operan a tempo fixo. Exactamente canta atención variará sempre, en función do activo e do instrumento escollidos. Hai moitas formas nas que os pensamentos xerais que os investimentos teñen sobre un activo poden afectar o seu valor activos. A negociación non debe centrarse só nas cifras, xa que hai que ter en conta a emoción.

Ao elixir contratos comerciais con prazos de caducidade breves, o sentimento do mercado debe ser atentamente observado. Se as condicións son alcista ou baixista, probablemente seguirán sendo así polo menos durante un breve período de tempo. Os tempos de caducidade dos intercambios fixos adoitan ser breves entre 30 e 60 segundos. Estes tempos de caducidade proporcionan agora tempo suficiente para que o sentimento se modifique de xeito importante. Isto certamente funciona para a vantaxe do comerciante.

Os períodos máis longos son unha historia completamente diferente. trades que permanezan abertas durante varias horas ou máis, certamente requirirán moita consideración sobre os posibles cambios. Ao seleccionar tempos de caducidade máis longos, a avaliación do sentimento xeral debería coincidir co tempo de caducidade escollido, se non máis. Aínda que non haberá garantías de que as mentalidades non cambiarán antes do prazo de vencemento do contrato, se as condicións se mantiveron alcista ou baixista durante bastante tempo, isto podería ser un indicio efectivo de estabilidade.

Necesitarase un pouco menos de foco no sentimento ao entrar en operacións a tempo fixo a longo prazo. Igual que antes, os comerciantes precisan saber cal foi o sentimento xeral no pasado, pero esta vez nun período de tempo máis longo. En operacións que duren varias semanas ou un mes enteiro, será un desafío predicir como cambian moitos sentimentos, como un período de tempo considerable. Ademais, non hai ningunha forma de anticipar que tipo de eventos poden ocorrer durante un período de tempo tan prolongado.

Hai numerosas variables que determinan como é o sentimento do mercado nun momento dado. Estes poden cubrir desde desastres naturais ata eleccións gobernamentais e moito máis. Os informes do mercado sempre deben supervisarse, xa que os acontecementos actuais poden transformar moi rapidamente os sentimentos de multitude de investidores. Algúns eventos terán como resultado que os investidores vendan os seus investimentos, mentres que outros poden provocar un aumento dos mercar. Para dicilo de xeito sinxelo, cando as opinións cambian, así se fai activos prezos.

Para aproveitar de verdade todo tipo de sentimento do mercado, os comerciantes a tempo fixo precisan mirar as noticias da primeira páxina. O propósito detrás disto é identificar eventos que teñan lugar a nivel local e que teñan un impacto inmediato no prezo dun activo. Un exemplo dun evento que a miúdo se pasa por alto son as modificacións das leis locais. Por exemplo, se os cambios de lei fan a minería máis difícil ou custosa, é probable que os prezos dos metais se vexan afectados.

A maioría dos activos poden estar ligados directamente a unha ou máis localizacións. Por exemplo, as mercancías pódense vincular a lugares específicos onde se extraen en grandes cantidades. As accións están principalmente conectadas ao país onde se atopa a sede da empresa, pero tamén é posible que teñan que considerarse outras áreas. Os índices están conectados ao país específico onde se atopa o mercado, mentres que os pares de moedas estarán ligados aos dous condados de onde se orixina a moeda.

As oportunidades adicionais de sentimento de mercado inclúen datas económicas relacionadas con lugares específicos. Poderían ser países enteiros, estados individuais, provincias, cidades e municipios. Nunca asuma que a situación económica xeral será a mesma para todas as localizacións. Debe completarse unha análise fundamental para determinar cal é o estado exacto de cada localización.

As oportunidades comerciais relacionadas co clima e os desastres naturais poden estar ligadas a áreas máis pequenas. É posible que as condicións meteorolóxicas desfavorables non sempre sexan noticias da primeira páxina a menos que afecten a unha área grande. Aínda así, tales eventos poden influír directamente no prezo dos activos subxacentes. Busque este tipo de noticias, especialmente cando cotiza mercadorías, como inclúe este grupo de activos activos que pode ser afectado por sucesos inesperados.

Sempre hai que ter en conta o sentimento do mercado. Os comerciantes que aprenden a calibrar correctamente os sentimentos dos investimentos cara a activos particulares poden esperar xerar beneficios substanciais mentres negocia. Aqueles que monitoricen constantemente os acontecementos actuais en todos os niveis darán unha vantaxe distinta á hora de seleccionar configuracións comerciais a tempo fixo.

artigos relacionados

2 pensamentos sobre "Market Sentiment and the Fixed Time Trader"

Deixe unha resposta

de erro: