Koncepcje rynku Forex

Koncepcje rynku Forex

Nie trzeba być profesjonalistą, aby robić interesy na rynku forex. Sama wymiana walut za granicą na walutę obcą jest częścią rynku forex. Inny rynki na świecie odnoszą się do rynku forex i są od niego zależni. Mimo że istnieje tak wiele walut różnych narodów, dość łatwo jest zrozumieć podstawowe pojęcia związane z forex rynek.

Rynek Forex - Majors

Na rynku forex wystarczy podążać tylko za ośmioma głównymi gospodarkami. Tak nie jest na innych rynkach. Następujące kraje stanowią większość handel w waluta.

  • Stany Zjednoczone
  • Strefa euro
  • Japonia
  • Wielka Brytania
  • Szwajcaria
  • Kanada
  • Australia
  • Nowa Zelandia

Podążając za tymi gospodarkami, handlowcy mogą ocenić najlepiej przewartościowane i niedoszacowane możliwości. Kraje te posiadają większość światowej gospodarki. W związku z tym, handlowców może wiele skorzystać, jeśli po prostu trzymają się tych ośmiu krajów. Każdego dnia pojawiają się nowe dane w tych krajach, co jest korzystne dla inwestora.

Powrót

Wszystkie waluty są kwotowane w parach i mają wartości w stosunku do innych. Na przykład w określonym czasie, jeśli EUR / USD jest kwotowany jako 1.3500, co oznacza, że ​​koszt jednego euro wynosi 1.35 dolara. Handel walutami jest jak kupowanie i sprzedawanie walut. Handlowcy kupują waluty, a następnie sprzedają tę walutę innemu handlowcowi.

Każda kupiona waluta ma oprocentowanie ustalane przez bank centralny tego kraju waluta. Sprzedaż waluty wiąże się z zapłaceniem tego oprocentowania, a kupowanie waluty skutkuje uzyskaniem tego oprocentowania. Dostępne w tym odsetki są znacznie większe niż te zapewniane przez banki lokalne itp. Ale banki gwarantują, że odsetki dotrą do inwestora. Jednak tak nie jest na rynku forex.

Wykorzystanie zwrotów

Oferowana jest duża dźwignia finansowa. Można się spodziewać nawet stosunku 100: 1, co skutkuje stokrotnie większą kontrolą aktywów niż zainwestowany kapitał. To działa w obie strony. W przypadku mądrych decyzji można osiągnąć ogromny zysk, aw przypadku złych decyzji skutkuje to olbrzymimi stratami.

Stosowanie dźwigni sprzyja goryczy na rynku, ponieważ skutkuje dużymi zyskami i stratami. Jednak straty można zatrzymać za pomocą stopów. Forex brokerów zapewniają ochronę za pomocą obserwatora marży. Jest to oprogramowanie, które monitoruje pozycję tradera 24 godziny na dobę i pięć razy w tygodniu. Inwestycje są likwidowane po przekroczeniu linii marginesu.

sukces

Ze względu na stale zmieniające się wartości walut, traderzy wymyślili strategię „carry trade”. Sprzedając walutę o niskim oprocentowaniu i kupując walutę o wysokiej wartości, inwestorzy maksymalizują swoje zyski. Sztuczka polega na tym, aby połączyć walutę o najwyższej stopie procentowej z tą o najniższej lub o stałej stopie procentowej.

Ponadto jest to możliwe, jeśli bank centralny kraju, do którego należy waluta, obniży lub podwyższy stopę procentową. Handlowcy powinni odnosić korzyści nie tylko pod względem finansować ale naucz się doceniać wartość. Aprecjacja waluty może zwiększyć wartość bilansowych zysków handlowych, a deprecjacja waluty może wyeliminować wszystkie zyski handlowe.

Stopy procentowe

Kluczem do handlu na rynku Forex jest dobra znajomość stóp procentowych. Wymaga to dobrej znajomości ekonomii kraju, którego waluta dotyczy. Kraje o wysokiej stopie wzrostu i rosnącej inflacji mają tendencję do podnoszenia stóp procentowych, aby kontrolować inflację i tempo wzrostu. Z drugiej strony kraje o trudnej sytuacji gospodarczej i stojące w obliczu recesji będą prawdopodobnie miały niższe stopy procentowe.

Podobne posty

Dodaj komentarz

błąd: