Analiza techniczna

Analiza techniczna

Analiza techniczna odnosi się do rozumowania, że ​​przeszłe trendy będą się powtarzać. Cena aktywa będzie się wahać, a wzorce widoczne w jego historycznym zachowaniu prawdopodobnie ponownie się pojawią. Dlatego analitycy używają wskaźników i wielu innych narzędzi analitycznych, próbując rozszyfrować wskazówki dotyczące powtarzającego się trendu, a tym samym skutecznie przewidzieć nadchodzące zachowanie aktywa. Analiza techniczna wykorzystuje wiele wskaźników zachowania rynkowego, które dostarczają kluczowych informacji dotyczących przyszłego kierunku ceny aktywów. Wykorzystanie danych historycznych i dodatkowych wskaźników w połączeniu z analiza fundamentalna, może stworzyć skuteczną strategię handlową, która może zawyżać zwroty z portfela.

Wsparcie i opór

Najczęściej używane mechanizmy analiza technicznaWsparcie i opór poziomy. Linie te pełnią rolę bezpośrednich wskaźników przeszłych trendów dotyczących podobnych cen aktywów. Gdy zasób podlega wzorcowi, który był wcześniej obserwowany, analitycy odnoszą się do zachowań, które miały miejsce i przewidują podobny trend w najbliższej przyszłości. Jeśli aktywa zyskują na wartości i stale zbliżają się do linii oporu, wielu handlowców będzie uważać na odwrócenie trendu w tym momencie.

Dzieje się tak, ponieważ na podstawie danych z przeszłości aktywa kilkakrotnie spadały, gdy osiągały cenę wokół linii oporu. Od analiza techniczna opiera się na założeniu, że historyczne zachowanie prawdopodobnie się powtórzy, można tu wysnuć przypuszczenie, że hossa może zostać zatrzymana na tym poziomie. Poziomy te mają tendencję do samospełniania się, ponieważ wielu inwestorów określa je jako wskaźniki wartości i wykorzystuje je do podejmowania decyzji handlowych.

Relative Strength Index

RSI jest jednym z wiodących wskaźników prawdopodobnego zachowania się warunków rynkowych. RSI wykorzystuje prostą do zrozumienia koncepcję, która ilustruje względną siłę aktywów w danym momencie. Siła zależy od długowieczności pozycji. Od Handel terminowy są inwestycjami krótkoterminowymi, ważne jest, aby zastosować ten wskaźnik na wykresie krótkoterminowym, aby uzyskać jak najbardziej adekwatne i dokładne wyniki z jego wykorzystania. Indeks informuje swoich użytkowników, czy aktywa są na poziomie wykupienia, czy też wyprzedania, a zatem jakie są odpowiednie działania dla tradera.

Wskaźnik wykorzystuje trzy kluczowe poziomy: 30, 50, 70. Jeśli wskaźnik zbliża się do 70 poziomów lub przekracza je, uznaje się, że aktywa są wykupione. Powinno to spowodować korektę w dół, ponieważ aktywa są obecnie zawyżone w wyniku dużego popytu. Jednak gdy indeks spadnie do około 30 poziomów, aktywa są wyprzedane i należy spodziewać się pozytywnej korekty. To byłby dobry moment na zakup aktywów i oczekiwanie, że nastąpi aprecjacja. RSI jest użytecznym narzędziem dla traderów na wszystkich poziomach, tworząc lukratywne możliwości dla krótko- i długoterminowych strategii.

Zmienność

Handel terminowy są bezpośrednio dotknięte zmiennością rynku. Gdy zmienność jest wysoka, można sobie wyobrazić wykorzystanie tych informacji w celu uzyskania dodatkowych zysków. Na przykład jedno dotknięcie Handel terminowy to umowa między dwiema stronami dotycząca tego, czy określona cena składnika aktywów zostanie osiągnięta przed wygaśnięciem opcji. Gdy zmienność jest wysoka, zwiększa się prawdopodobieństwo, że cena zostanie osiągnięta. Dlatego w zależności od kilku czynniki analityczne, wprowadzenie pozycji „dotykowej” i przewidywanie, że cena zostanie osiągnięta, może przynieść korzyści inwestorowi.

W przypadku, gdy cena zostanie osiągnięta, trader przyniesie zysk, który został uzgodniony w momencie wejścia w opcję. I odwrotnie, są pewne pory dnia, kiedy zmienność spada. W tamtych czasach bardziej logiczne jest wybranie strony „bezdotykowej” opcja, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że rynek poruszy się wystarczająco, aby osiągnąć cenę docelową.

Podobne posty

Dodaj komentarz

błąd: