Jakie czynniki wpływają na ceny aktywów na rynkach?

Jakie czynniki wpływają na ceny aktywów na rynkach

Istnieje wiele czynników odpowiedzialnych za tworzenie zmian cen na rynku, a te z kolei wpływają na transakcje o ustalonym czasie. Istnieją również inne czynniki, które służą utrzymaniu cen na równym, stabilnym poziomie. Na stabilnym rynku podaż i popyt równoważą się prawie jednakowo. W hossy popyt jest zwykle większy. Następnie, w warunkach bessy, podaż jest zwykle większa. Sprzedaż i zakupy są stale w toku. Dla traderów o ustalonym czasie oznacza to, że mają niezliczone możliwości transakcyjne.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki mają tendencję do naturalnego poruszania się w kierunku równowagi. Kupujący skłaniają ceny aktywów do wzrostu, ponieważ sprzedający obniżają ceny. Zawsze, gdy więcej jest sprzedawania niż kupowania, następuje spadek ceny. Za każdym razem, gdy kupowanie przewyższa sprzedaż, nastąpi wzrost ceny. Te fundamentalne tendencje mogą być bardzo dochodowe dla osób handlujących binarnymi. Przyjrzyjmy się bliżej.

Saldo rynkowe można osiągnąć tylko wtedy, gdy każdy z nich kupr ma sprzedawcę. To jest początek podstawy równowagi. Jak więc jesteś dotknięty dużą liczbą wyprzedaży co minutę? To znacznie zmienia rzeczy. Z chwilą ustalenia równowagi rozpoczyna się proces destabilizacji. Czynniki napędzające rynek będzie musiała być potężna, aby móc skutecznie podnieść lub obniżyć cenę aktywów. Siły te są najsilniejsze w czasie, gdy opinia inwestorów jest szczególnie pewna.

Pewne przekonanie inwestorów może zmotywować innych inwestorów do zakupu aktywów po podwyższonej cenie lub do sprzedaży aktywów po niższej cenie. Są to rodzaje praktyk, które zakłócają równowagę rynkową i powodują trendy cenowe. Te trendy są tym, czego Ty, jako trader o ustalonym czasie, musisz szukać, ponieważ zapewniają one jedne z najlepszych możliwości zarobkowania, jakie możesz znaleźć. Przy transakcjach 30, 60 lub 120 sekund trendy mogą zwracać duże sumy pieniędzy.

Z punktu widzenia wynikającego z tanaliza techniczna, wkrótce zauważysz, że równowaga jest przydatna, chociaż w rzeczywistości nigdy nie utrzymuje się przez dłuższy czas, co wymaga od ciebie przewidzenia, w którym kierunku cena będzie się dalej zmieniać. Aby móc to zrobić z jakąkolwiek miarą sukcesu, będziesz chciał poznać aktywa, być w stanie rozpoznać najnowsze trendy rynkowe i nie tylko być w stanie zidentyfikować trendy cenowe, ale także być w stanie określić, dlaczego rozwijają się, aby móc oszacować, jak długo mogą trwać.

Inwestorzy nieustannie jeżdżą rynek siły. To jest ich uczucia oraz działania, które napędzają ceny aktywów w górę i w dół. Pośród ciągłego ruchu równowaga zawsze stara się o siebie zadbać. Niemniej jednak kupujący i sprzedający będą nieustannie ingerować w tę równowagę, zapewniając Ci wiele okazji do wykorzystania w handlu o ustalonym czasie.

Podobne posty

4 przemyślenia na temat „Jakie czynniki wpływają na ceny aktywów na rynkach?”

Dodaj komentarz

błąd: